VZMR – „Pořízení nového užitkového vozidla samosběrného čistícího vozu“

Spol. 7U s.r.o. vyhlašuje VZMR s názvem „Pořízení nového užitkového vozidla samosběrného čistícího vozu“. Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, které předmětem je pořízení samosběrného čistícího vozu. Veškeré informace a pravidla jsou uvedeny ZDE . Využijte, prosím, připravený vyplňovací formulář, a vyplňujte pouze žlutě označené části.  Nabídky se podávají nejpozději do 8. 3. 2021 13:00 hod na provozní adresu společnosti 7U s.

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky pro MČ Praha 7 vyhlašujeme na základě rámcové příkazní smlouvy pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu, přičemž jsme vázáni postupy určenými v interní směrnici MČ Praha 7, kterou naleznete  zde. V případě, že nabízíte služby v oblasti oprav a úprav budov neváhejte nám zaslat žádost o spolupráci.  

Vážení klienti,

z důvodu vládního nařízení, jsme v zájmu ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců nuceni uzavřít naše kanceláře pro veřejnost. K veškeré komunikaci proto využívejte naše telefonní čísla. Přes telefon si můžete domluvit i vydání potřebných potvrzení.

Naši zaměstnanci jsou přítomni:

v pondělí od        8:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00

ve středu od        8:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00, kdy můžete ke komunikaci využít i zvonek vedle dveří. Do zvonku, můžete sdělit svůj požadavek a vyčkat u okénka s mříží na kolegyně.

Respektujte, prosím, že bez předchozí domluvy Vám z důvodu nepřítomnosti nemusí být vyhověno.

Pro placení nájmu, prosím, primárně využívejte bezhotovostní styk.

Důležitá telefonní čísla:

–         Předpis nájmu /potvrzení – 778 051 077

–         Technické záležitosti – 774 440 606, 725 726 862, 774 644 447

–         Havárie – 241 414 141

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Trnka, jednatel