Společnost 7U s. r. o.zajišťuje komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, a to na území  Městské části Praha 7 ( katastrální území Holešovice, Bubeneč a Letná ). Našim největším smluvním partnerem je samotná Městská část Praha 7, pro kterou na základě příkazní smlouvy spravujeme 30 celých objektů a bezmála 700 dalších jednotek v domech SVJ.

V technické správě je obsažena o objekty :

 • prohlídky, přeměření prostor a zpracování pasportu bytových a nebytových prostor
 • zajišťování nezbytné údržby a běžných oprav, které je povinen hradit majitel
 • zajištění odstraňování závad a havárií nepřetržitou havarijní službou
 • zajištění dodavatelů středního rozsahu oprav dle požadavků majitele a potřeb domu
 • zajišťování všech revizí daných zákonem
 • uzavření smluv se všemi dodavateli služeb zúčtovatelných s nájemníky ( úklid, odpad, komíny, voda, elektřina, výtah, atd. )
 • jednání s dodavateli služeb, kontrola a odsouhlasení jejich faktur
 • kontakt s nájemníky a vyřizování jejich požadavků dle platných předpisů

 V ekonomické oblasti je hlavní činností :

 • předpis nájemného pro nájemníky a inkaso plateb
 • předpis zálohových plateb služeb spojených s užíváním bytových i nebytových prostor
 • aktualizace předpisu nájemného a záloh na služby při běžných změnách ( změny u jednotlivých nájemníků, změny cen služeb )
 • upomínání neplatičů
 • kontrola a likvidace faktur za údržbu a opravy, jejich proplácení
 • roční vyúčtování zálohových služeb zúčtovatelných s nájemníky na základě skutečných nákladů účtovaných dodavateli jednotlivých služeb a médií v souladu s platnými právními předpisy

Významnou službou se v roce 2017 stal komplexní komunální úklid na území Prahy 7 speciálními čistícími stroji. Pro tyto služby máme s Městskou částí Praha 7 uzavřenou smlouvu o dílo, která v sobě zahrnuje jak strojový tak ruční úklid celé městské části. Pro bližší informace sledujte sekci „komunální služby“.

Společnost 7U s. r. o. vlastní nebytové prostory – kanceláře, garáže.

Bližší informace o aktuální nabídce volných nebytových prostor získáte na tel. 774 440 606 nebo na sprava@7usro.cz.

 

 

Vážení klienti,

z důvodu vládního nařízení, jsme v zájmu ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců nuceni uzavřít naše kanceláře pro veřejnost. K veškeré komunikaci proto využívejte naše telefonní čísla. Přes telefon si můžete domluvit i vydání potřebných potvrzení.

Naši zaměstnanci jsou přítomni:

v pondělí od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00

ve středu od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00, kdy můžete ke komunikaci využít i zvonek vedle dveří. Do zvonku, můžete sdělit svůj požadavek a vyčkat u okénka s mříží na kolegyně.

Respektujte, prosím, že bez předchozí domluvy Vám z důvodu nepřítomnosti nemusí být vyhověno.

Pro placení nájmu, prosím, primárně využívejte bezhotovostní styk.

Důležitá telefonní čísla:

–         Předpis nájmu /potvrzení – 778 051 077

–         Technické záležitosti – 774 440 606, 725 726 862, 774 644 447

–         Havárie – 241 414 141

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Trnka, jednatel