Společnost 7U s. r. o.zajišťuje komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, a to na území  Městské části Praha 7 ( katastrální území Holešovice, Bubeneč a Letná ). Našim největším smluvním partnerem je samotná Městská část Praha 7, pro kterou na základě příkazní smlouvy spravujeme 30 celých objektů a bezmála 700 dalších jednotek v domech SVJ.

V technické správě je obsažena o objekty :

 • prohlídky, přeměření prostor a zpracování pasportu bytových a nebytových prostor
 • zajišťování nezbytné údržby a běžných oprav, které je povinen hradit majitel
 • zajištění odstraňování závad a havárií nepřetržitou havarijní službou
 • zajištění dodavatelů středního rozsahu oprav dle požadavků majitele a potřeb domu
 • zajišťování všech revizí daných zákonem
 • uzavření smluv se všemi dodavateli služeb zúčtovatelných s nájemníky ( úklid, odpad, komíny, voda, elektřina, výtah, atd. )
 • jednání s dodavateli služeb, kontrola a odsouhlasení jejich faktur
 • kontakt s nájemníky a vyřizování jejich požadavků dle platných předpisů

 V ekonomické oblasti je hlavní činností :

 • předpis nájemného pro nájemníky a inkaso plateb
 • předpis zálohových plateb služeb spojených s užíváním bytových i nebytových prostor
 • aktualizace předpisu nájemného a záloh na služby při běžných změnách ( změny u jednotlivých nájemníků, změny cen služeb )
 • upomínání neplatičů
 • kontrola a likvidace faktur za údržbu a opravy, jejich proplácení
 • roční vyúčtování zálohových služeb zúčtovatelných s nájemníky na základě skutečných nákladů účtovaných dodavateli jednotlivých služeb a médií v souladu s platnými právními předpisy

Významnou službou se v roce 2017 stal komplexní komunální úklid na území Prahy 7 speciálními čistícími stroji. Pro tyto služby máme s Městskou částí Praha 7 uzavřenou smlouvu o dílo, která v sobě zahrnuje jak strojový tak ruční úklid celé městské části. Pro bližší informace sledujte sekci „komunální služby“.

Společnost 7U s. r. o. vlastní nebytové prostory – kanceláře, garáže.

Bližší informace o aktuální nabídce volných nebytových prostor získáte na sprava@7usro.cz