Poruchová služba

Společnost 7U s. r. o. nově pro nahlašování poruch využívá společnost BYTOSERVIS – NON STOP, s.r.o., www.bytoservis.eu. Pro nahlašování poruch, prosím, používejte následující čísla:

– +420 241 414 141

– +420 605 424 242

– +420 241 412 222

Tuto službu, prosím, využívejte pouze v případe, že obýváte dům MČ nebo SVJ, které naše společnost spravuje. Pro ostatní SVJ využívejte havarijní službu, která působí ve Vašem domě – většinou uvedeno na společné nástěnce ve vchodech domu.

Vážení klienti,

z důvodu vládního nařízení, jsme v zájmu ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců nuceni uzavřít naše kanceláře pro veřejnost. K veškeré komunikaci proto využívejte naše telefonní čísla. Přes telefon si můžete domluvit i vydání potřebných potvrzení.

Naši zaměstnanci jsou přítomni:

v pondělí od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00

ve středu od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00, kdy můžete ke komunikaci využít i zvonek vedle dveří. Do zvonku, můžete sdělit svůj požadavek a vyčkat u okénka s mříží na kolegyně.

Respektujte, prosím, že bez předchozí domluvy Vám z důvodu nepřítomnosti nemusí být vyhověno.

Pro placení nájmu, prosím, primárně využívejte bezhotovostní styk.

Důležitá telefonní čísla:

–         Předpis nájmu /potvrzení – 778 051 077

–         Technické záležitosti – 774 440 606, 725 726 862, 774 644 447

–         Havárie – 241 414 141

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Trnka, jednatel