DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na dodržování platných právních předpisů a stanov při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, dohlíží na výkon působnosti jednatelů společnosti. Dozorčí rada spol. 7U s.r.o. je trojčlenná. 

Aktuální složení dozorčí rady:

předseda dozorčí rady:
 
SIMONA KOLSKÁ, dat. nar. 25. května 1949
Antonínská 422/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 4. května 2018
Den vzniku členství: 4. května 2018

místopředseda dozorčí rady:
 
ROMANA ŽÁK DOUDOVÁ, dat. nar. 24. listopadu 1968
Železničářů 1343/17b, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: 4. května 2018
Den vzniku členství: 4. května 2018

člen dozorčí rady:
 
Bc. ONDŘEJ MELENA, dat. nar. 30. prosince 1983
Letohradská 1307/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 8. listopadu 2022
 
 
Zápisy z jednání DR: