VZMR – „Pořízení nového elektromobilu – malé skříňové dodávky“

Spol. 7U s.r.o. vyhlašuje VZMR s názvem „Pořízení nového elektromobilu – malé skříňové dodávky“. Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, které předmětem je pořízení nového užitkového vozidle dle uvedené specifikace. Veškeré informace a pravidla jsou uvedeny ZDE.  Využijte, prosím, připravený vyplňovací formulář  a vyplňujte pouze žlutě označené části.  Nabídky se podávají nejpozději do 17. 8. 2023 10:00 hod na provozní adresu společnosti

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky pro MČ Praha 7 vyhlašujeme na základě rámcové příkazní smlouvy pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu, přičemž jsme vázáni postupy určenými v interní směrnici MČ Praha 7, kterou naleznete  zde. V případě, že nabízíte služby v oblasti oprav a úprav budov neváhejte nám zaslat žádost o spolupráci.  

Rádi s Vámi navážeme spolupráci

V případě, že nabízíte služby v oblasti oprav a úprav budov, neváhejte nám zaslat žádost o spolupráci. Rádi Vás zahrneme mezi poptávané firmy. Dále, prosím, věnujte pozornost sekci veřejné zakázky, která je průběžně doplňovaná.