Seznam smluv 7U s MČ Praha 7:

1. Správa nemovitostí – příkazní smlouva pro správu nemovitostí MČ Praha 7

2. Rámcová příkazní sml_7U – smlouva pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu

3. Smlouva o dílo č. 2017/OŽP/01 – smlouva o dílo – komunální úklid a sběr psích exkrementů ve znění pozdějších dodatků,

4. Rámcová Smlouva o dílo č. 2018/OVP/01 – rámcová smlouva, péče o zeleň MČ Praha 7, dodatek č. 1

Seznam smluv 7U s dodavateli:

Smlouvy s dodavateli uzavřené od 1. 7. 2016 budou zveřejňovány v registru smluv.

Vážení klienti,

z důvodu epidemie COVID – 19 u našich zaměstnanců je kancelář předpisu nájmu otevřená pouze v pondělí a středu viz níže. Zbylé dny bude tato kancelář zavřena. Vaše požadavky můžete řešit s našimi zaměstnanci přes telefon, na číslech uvedených níže.

Naši zaměstnanci jsou přítomni:

v pondělí od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00

ve středu od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00, kdy můžete ke komunikaci využít i zvonek vedle dveří. Do zvonku, můžete sdělit svůj požadavek a vyčkat u okénka s mříží na naše zaměstnance.

Respektujte, prosím, že bez předchozí domluvy Vám z důvodu nepřítomnosti nemusí být vyhověno.

Důležitá telefonní čísla:

–         Předpis nájmu /potvrzení – 770 129 213

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Trnka, jednatel