Seznam smluv 7U s MČ Praha 7:

1. Správa nemovitostí – příkazní smlouva pro správu nemovitostí MČ Praha 7

2. Rámcová příkazní sml_7U – smlouva pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu

3. Smlouva o dílo č. 2017/OŽP/01 – smlouva o dílo – komunální úklid a sběr psích exkrementů ve znění pozdějších dodatků,

4. Rámcová Smlouva o dílo č. 2018/OVP/01 – rámcová smlouva, péče o zeleň MČ Praha 7, dodatek č. 1

Seznam smluv 7U s dodavateli:

Smlouvy s dodavateli uzavřené od 1. 7. 2016 budou zveřejňovány v registru smluv.