Komunální služby

Základní filozofie:

Úklid a údržbu celé obytné zóny městské části Praha 7 zajišťujeme od června 2017. Specializujeme se rovněž na úklid menších zelených ploch a dětských hřišť, které MČ Praha 7 vlastní, nebo je má svěřeny do své správy. Kromě kvality a vysoké frekvence úklidu je pro nás důležitý sociální rozměr této činnosti, neboť je mezi zaměstnanci převážná většina osob z ohrožených skupin obyvatelstva. Naše zaměstnance proto podporujeme nejen v pracovní, ale i plné sociální reintegraci a pomáháme jim postupně najít své pevné místo ve společnosti.

Portfolio:

Do úklidového a údržbového portfolia 7U patří:

– úklid psích exkrementů,

– splachování chodníků,

– vyvážení a údržba odpadkových košů, doplňování sáčků na psí exkrementy,

– likvidace černých skládek,

– úklid pomocí ruční mechanizace,

– úklid a údržba zelených ploch,

– monitorování stavu městského mobiliáře a jeho drobné úpravy a mytí,

– péče o zeleň ve vybraných rabátkách,

– spolupráce s dalšími firmami zajišťujícími úklid na území MČ Praha 7 (zejm. pro MHMP).

– sekání a údržba trávníků

– údržba záhonů

– zastřihávání a údržba keřů

– zalévání

 

Průběh úklidu MČ Praha 7

Úklid probíhá každý den a v několika podobách a fázích. Nejprve je část ulic vyčištěna mechanicky od psích exkrementů, dále probíhá ruční úklid chodníků a takzvaných „lajsek“, tedy prostoru pod chodníky, poté chodník projede chodníkový samosběr, chodník je spláchnut kropičkou a opět ručně uklizen před koncem směny. Některá místa jsou ručně uklizena až 4x denně, což znamená, že nejfrekventovanější ulice jsou tak, pokud nehrozí nebezpečí námrazy a nesněží, uklízeny až 7x denně!