Ruční úklid

Při ručním úklidu se naši zaměstnanci zaměřují na pečlivý úklid svého rajonu. Ruční úklid probíhá v pracovní dny na většině námi obhospodařované plochy 2x denně, okrajové části projde uklízeč jednou. Nejvytíženější úseky jako Strossmayerovo nebo Letenské náměstí jsou ručně uklízeny 4x denně i více. O víkendech a svátcích jsou uklízeny převážně centrální části MČ Praha 7 a to jednou denně. V rámci ručního úklidu provádíme:

 • Sběr nečistot a odpadu na chodníku i na vozovce mezi zaparkovanými automobily (je-li to technicky možné)
 • Sběr psích exkrementů
 • Smetení nečistot, střepů, nedopalků
 • Odebírání přetékajících částí přeplněných košů do sběrných pytlů
 • Úklid okolo odpadkových košů
 • Úklid okolo kontejnerů na tříděný odpad
 • Shrabávání a zametání spadaného listí a květů ze stromů
 • Mechanické odstraňování trávy a plevele z chodníků a jemu přilehlých částí vozovek
 • Otírání plastových košů v pravidelných intervalech
 • Ruční úklid sněhu
 • Ruční posyp
 • Mechanické odstraňování námrazy