Ruční úklid

Při ručním úklidu se naši zaměstnanci zaměřují na pečlivý úklid svého rajonu. Ruční úklid probíhá v pracovní dny na většině námi obhospodařované plochy 2x denně, okrajové části projde uklízeč jednou. Nejvytíženější úseky jako Strossmayerovo nebo Letenské náměstí jsou ručně uklízeny 4x denně i více. O víkendech a svátcích jsou uklízeny převážně centrální části MČ Praha 7 a to jednou denně. V rámci ručního úklidu provádíme:

 • Sběr nečistot a odpadu na chodníku i na vozovce mezi zaparkovanými automobily (je-li to technicky možné)
 • Sběr psích exkrementů
 • Smetení nečistot, střepů, nedopalků
 • Odebírání přetékajících částí přeplněných košů do sběrných pytlů
 • Úklid okolo odpadkových košů
 • Úklid okolo kontejnerů na tříděný odpad
 • Shrabávání a zametání spadaného listí a květů ze stromů
 • Mechanické odstraňování trávy a plevele z chodníků a jemu přilehlých částí vozovek
 • Otírání plastových košů v pravidelných intervalech
 • Ruční úklid sněhu
 • Ruční posyp
 • Mechanické odstraňování námrazy

Vážení klienti,

z důvodu vládního nařízení, jsme v zájmu ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců nuceni uzavřít naše kanceláře pro veřejnost. K veškeré komunikaci proto využívejte naše telefonní čísla. Přes telefon si můžete domluvit i vydání potřebných potvrzení.

Naši zaměstnanci jsou přítomni:

v pondělí od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00

ve středu od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00, kdy můžete ke komunikaci využít i zvonek vedle dveří. Do zvonku, můžete sdělit svůj požadavek a vyčkat u okénka s mříží na kolegyně.

Respektujte, prosím, že bez předchozí domluvy Vám z důvodu nepřítomnosti nemusí být vyhověno.

Pro placení nájmu, prosím, primárně využívejte bezhotovostní styk.

Důležitá telefonní čísla:

–         Předpis nájmu /potvrzení – 778 051 077

–         Technické záležitosti – 774 440 606, 725 726 862, 774 644 447

–         Havárie – 241 414 141

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Trnka, jednatel