Ruční úklid

Při ručním úklidu se naši zaměstnanci zaměřují na pečlivý úklid svého rajonu. Ruční úklid probíhá v pracovní dny na většině námi obhospodařované plochy 2x denně, okrajové části projde uklízeč jednou. Nejvytíženější úseky jako Strossmayerovo nebo Letenské náměstí jsou ručně uklízeny 4x denně i více. O víkendech a svátcích jsou uklízeny převážně centrální části MČ Praha 7 a to jednou denně. V rámci ručního úklidu provádíme:

 • Sběr nečistot a odpadu na chodníku i na vozovce mezi zaparkovanými automobily (je-li to technicky možné)
 • Sběr psích exkrementů
 • Smetení nečistot, střepů, nedopalků
 • Odebírání přetékajících částí přeplněných košů do sběrných pytlů
 • Úklid okolo odpadkových košů
 • Úklid okolo kontejnerů na tříděný odpad
 • Shrabávání a zametání spadaného listí a květů ze stromů
 • Mechanické odstraňování trávy a plevele z chodníků a jemu přilehlých částí vozovek
 • Otírání plastových košů v pravidelných intervalech
 • Ruční úklid sněhu
 • Ruční posyp
 • Mechanické odstraňování námrazy

Vážení klienti,

v zájmu ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců jsme se rozhodli regulovat  vstup do našich kanceláří. Prosíme Vás, aby jste k veškeré komunikaci v maximální možné míře využívali naše telefonní čísla a emaily. Pokud toto není možné, můžete nás navštívit v pondělí od 8:00 do 13:00 a ve středu od 12:00 do 17:00. Respektujte, prosím, že v jiné dny, Vám bez předchozí telefonické domluvy nemusí být vyhověno.

Před vstupem do objektu si, prosím, nasaďte rouško přes NOS a ústa.

Pro placení nájmu, prosím, primárně využívejte bezhotovostní styk.

Důležitá telefonní čísla:  

–         Předpis nájmu /potvrzení – 778 051 077

–         Technické záležitosti – 774 440 606, 725 726 862, 774 644 447,                                                          725 026 065

–         Havárie – 241 414 141

Děkuji za pochopení a trpělivost.

Mgr. Tomáš Trnka, jednatel společnosti