Nebytové prostory v majetku společnosti 7U s. r. o.

adresaparcela č.:popis nemovitosti
Ortenovo náměstí 947/12a560/2kancelářské prostory
Osadní 932/38763pozemek
Přístavní 1187/49935/2pozemek
nebytový prostor-hala
nebytový prostor-dílna
garáže
parkovací stání
Dělnická 948/67a956/4nebytový (průmyslový) objekt
Schnirchova 331505, 1518/1, 1518/2pozemky a stavba - užívá MŠ Janovského 52
Františka Křížka 505/381661/3garáže
Heřmanova 946/43a1718/6kanceláře