Nebytové prostory v majetku společnosti 7U s. r. o.

adresaparcela č.:popis nemovitosti
Ortenovo náměstí 947/12a560/2kancelářské prostory
Osadní 932/38763pozemek
Přístavní 1187/49935/2pozemek
nebytový prostor-hala
nebytový prostor-dílna
garáže
parkovací stání
Dělnická 948/67a956/4nebytový (průmyslový) objekt
Schnirchova 331505, 1518/1, 1518/2pozemky a stavba - užívá MŠ Janovského 52
Františka Křížka 505/381661/3garáže
Heřmanova 946/43a1718/6kanceláře

Vážení klienti,

z důvodu vládního nařízení, jsme v zájmu ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců nuceni uzavřít naše kanceláře pro veřejnost. K veškeré komunikaci proto využívejte naše telefonní čísla. Přes telefon si můžete domluvit i vydání potřebných potvrzení.

Naši zaměstnanci jsou přítomni:

v pondělí od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00

ve středu od        9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00, kdy můžete ke komunikaci využít i zvonek vedle dveří. Do zvonku, můžete sdělit svůj požadavek a vyčkat u okénka s mříží na kolegyně.

Respektujte, prosím, že bez předchozí domluvy Vám z důvodu nepřítomnosti nemusí být vyhověno.

Pro placení nájmu, prosím, primárně využívejte bezhotovostní styk.

Důležitá telefonní čísla:

–         Předpis nájmu /potvrzení – 778 051 077

–         Technické záležitosti – 774 440 606, 725 726 862, 774 644 447

–         Havárie – 241 414 141

Děkuji za pochopení.

Mgr. Tomáš Trnka, jednatel