Nebytové prostory v majetku společnosti 7U s. r. o.

adresaparcela č.:popis nemovitosti
Ortenovo náměstí 947/12a560/2kancelářské prostory
Osadní 932/38763pozemek
Přístavní 1187/49935/2pozemek
nebytový prostor-hala
nebytový prostor-dílna
garáže
parkovací stání
Dělnická 948/67a956/4nebytový (průmyslový) objekt
Schnirchova 331505, 1518/1, 1518/2pozemky a stavba - užívá MŠ Janovského 52
Františka Křížka 505/381661/3garáže
Heřmanova 946/43a1718/6kanceláře

Vážení klienti,

v zájmu ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců jsme se rozhodli regulovat  vstup do našich kanceláří. Prosíme Vás, aby jste k veškeré komunikaci v maximální možné míře využívali naše telefonní čísla a emaily. Pokud toto není možné, můžete nás navštívit v pondělí od 8:00 do 13:00 a ve středu od 12:00 do 17:00. Respektujte, prosím, že v jiné dny, Vám bez předchozí telefonické domluvy nemusí být vyhověno.

Před vstupem do objektu si, prosím, nasaďte rouško přes NOS a ústa.

Pro placení nájmu, prosím, primárně využívejte bezhotovostní styk.

Důležitá telefonní čísla:  

–         Předpis nájmu /potvrzení – 778 051 077

–         Technické záležitosti – 774 440 606, 725 726 862, 774 644 447,                                                          725 026 065

–         Havárie – 241 414 141

Děkuji za pochopení a trpělivost.

Mgr. Tomáš Trnka, jednatel společnosti