Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky pro MČ Praha 7 vyhlašujeme na základě rámcové příkazní smlouvy pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu, přičemž jsme vázáni postupy určenými v interní směrnici MČ Praha 7, kterou naleznete zde.

V případě, že nabízíte služby v oblasti oprav a úprav budov neváhejte nám zaslat žádost o spolupráci.

 

(Prohlíželo celkem: 230 , dnes: 1)