VZMR „Oprava nedostatků z revizních zpráv ve věci výměny detektorů CO“

Aktuálně vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na Opravu nedostatků z revizních zpráv ve věci výměny detektorů CO. Se zadávací dokumentací se můžete seznámit zde. Pro vyplňování, prosím, užijte předepsané formuláře. Vyplňujte pouze pole označené žlutě. Nabídky se podávají nejpozději do 27. 02. 2017 do 13:00 hod. na adresu společnosti 7U s. r. o., Komunardů 46, 170 00 Praha 7. Nabídky je možné odevzdat osobně na výše uvedené adrese Pondělí a středa           

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky pro MČ Praha 7 vyhlašujeme na základě rámcové příkazní smlouvy pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu, přičemž jsme vázáni postupy určenými v interní směrnici MČ Praha 7, kterou naleznete zde.