VZMR „Komplexní oprava střechy bytového domu, na adrese Jana Zajíce 184/19, Praha 7“

Aktuálně vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu „Komplexní oprava střechy bytového domu, na adrese Jana Zajíce 184/19, Praha 7“. Oznámení výběrového řízení naleznete  zde.  Pro vyplňování, prosím, užijte předepsané formuláře a vyplňujte pouze žlutě zvýrazněná pole: 1. Krycí list nabídky 2. Smlouva o dílo – závazný návrh_final 3. výkaz výměr 4. Čestné prohlášení – Základní způsobilost 5. Čestné prohlášení – Technická kvalifikace   Dodržujte, prosím, pravidla vyplňování stanovena v Oznámení výběrového řízení. Nabídky se podávají nejpozději do 20. 1. 2020 do 13:00 hod. na adresu společnosti 7U s. r. o., Komunardů 46, 170 00 Praha

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky pro MČ Praha 7 vyhlašujeme na základě rámcové příkazní smlouvy pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu, přičemž jsme vázáni postupy určenými v interní směrnici MČ Praha 7, kterou naleznete  zde. V případě, že nabízíte služby v oblasti oprav a úprav budov neváhejte nám zaslat žádost o spolupráci.