Seznam smluv 7U s MČ Praha 7 (.pdf):

1. Příkazní sml_7U – příkazní smlouva pro správu nemovitostí MČ Praha 7

2. Rámcová příkazní sml_7U – smlouva pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu

3. smlouva o dílo – úklid – smlouva o dílo – komunální úklid a sběr psích exkrementů, ve znění dodatku č. 5 dodatek č. 5 – úklid

Seznam smluv 7U s dodavateli (.pdf):

Smlouvy s dodavateli uzavřené od 1. 7. 2016 budou zveřejňovány v této sekci a  v registru smluv.