Seznam smluv 7U s MČ Praha 7 (.pdf):

1. Příkazní sml_7U – příkazní smlouva pro správu nemovitostí MČ Praha 7

2. Rámcová příkazní sml_7U – smlouva pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu

3. Smlouva o dílo č. 2017_OŽP_01 – smlouva o dílo – komunální úklid a sběr psích exkrementů.

Seznam smluv 7U s dodavateli (.pdf):

Smlouvy s dodavateli uzavřené od 1. 7. 2016 budou zveřejňovány v registru smluv.