VZMR „Komplexní oprava střechy bytového domu, na adrese Jana Zajíce 184/19, Praha 7“

Aktuálně vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu „Komplexní oprava střechy bytového domu, na adrese Jana Zajíce 184/19, Praha 7. Oznámení výběrového řízení naleznete zde. Pro vyplňování, prosím, užijte předepsané formuláře a vyplňujte pouze žlutě zvýrazněná pole:

1. Krycí list nabídky

2. Smlouva o dílo – závazný návrh_final

3. výkaz výměr

4. Čestné prohlášení – Základní způsobilost

5. Čestné prohlášení – Technická kvalifikace

 

Dodržujte, prosím, pravidla vyplňování stanovena v Oznámení výběrového řízení.

Nabídky se podávají nejpozději do 20. 1. 2020 do 13:00 hod. na adresu společnosti 7U s. r. o., Komunardů 46, 170 00 Praha 7. Nabídky je možné odevzdat osobně na výše uvedené adrese. Rozhodující je čas doručení.

Pondělí a středa            8:30 – 12:00     13:00 – 18:00

Úterý a čtvrtek              8:30 – 12:00     13:00 – 15:30

Pátek                             8:30 – 12:00.

Prohlídky místa plnění jsou možné ve dnech 17. 12. 2019 a 14. 1. 2020, oba termíny v 10:00, sraz před vstupem do domu Jana Zajíce 19, Praha 7. Prohlídku umožní pan Stanislav Klikar, technik 7U s.r.o., tel.: 774 440 606.

Otvírání obálek proběhne dne 20. 1. 2020 ve 13:20 hod, v kanceláři jednatele na adrese Komunardů 46, Praha 7.

Projektová a další dokumentace:

Strecha Jana Zajice-situace A3

Strecha Jana Zajice-tabulky

Strecha Jana Zajice-vykresy A2

Strecha Jana Zajice-vykresy A3

Strecha Jana Zajice-zprava SA

Strecha Jana Zajice-zpravy AB

Staticky posudek krovu bez zasahu

Staticky posudek krovu se zasahy

Technicka zprava statiky_krov Jana Zajice

Hromosvod Jana Zajíce A3

Hromosvod Jana Zajíce-technicka zprava