Veřejné zakázky

Veřejné zakázky pro MČ Praha 7 vyhlašujeme na základě rámcové příkazní smlouvy pro administraci veřejných zakázek, přičemž jsme vázání postupy určenými v interní směrnici MČ Praha 7, kterou naleznete zde.