Veřejné zakázky

Aktuálně vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na zabezpečení úklidu společných prostor ve dvou bytových domech. Se zadávací dokumentací se můžete seznámit zde. Pro vyplňování, prosím, užijte předepsané formuláře:

– Krycí list nabídky

– Soupis prací

– SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Vyplňujte pouze pole označené žlutě.

Nabídky se podávají nejpozději do 20. 11. 2017 do 13:00 hod. na adresu společnosti 7U s. r. o., Komunardů 46, 170 00 Praha 7. Nabídky je možné odevzdat osobně na výše uvedené adrese

Pondělí a středa            8:30 – 12:00     13:00 – 18:00

Úterý a čtvrtek              8:30 – 12:00     13:00 – 15:30

Pátek                             8:30 – 12:00.

Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.